PUG 2016 på Tivoli Hotel, København

Deltagerliste

Deltagerliste

Program og nærmere om plenumindlæg og rundbordssamtaler

Program

Change integrationer internt og eksternt

PUG Marts 2016_ATP

Bli komfortabel med din change-process

PUG 2016_Atea Sverige

Recommendations how to increase performance

Recommendations to increase performance

Wendias præsentation om Wendia og POB

Nyheder fra Wendia og POB nu og fremover

NFHIs præsentation og rundbordssamtale

PUG foredrag 2016 – CMDB og tjenesteprising i POB – NFHI